Bewegwijzering

Uiteenlopende disciplines
Bewegwijzering in parkeergarages vraagt om de inzet van uiteenlopende disciplines. Nadat duidelijk is hoe gebruikers het makkelijkst en plezierig hun weg binnen en buiten de garage weten en kunnen te vinden, is pas de volgende fase aan de orde.

Optimale herkenbaarheid
In die fase kijken we naar het ontwerp van de verschillende borden, de materiaalkeuze, juiste lettertypes, de benodigde hoeveelheid borden en signalen, de meest geschikte kleuren en hun werking bij dag- en kunstlicht. Dit samenspel van onderdelen moet in de praktijk van alledag leiden tot optimale herkenbaarheid onder iedere omstandigheid.

Gedetailleerde offerte
Over het geheel en over elk benodigd onderdeel geeft vandeReclame voorafgaand aan de montage een helder advies en een gedetailleerde offerte.