Ontwerp ondergrondse containers

Containers mogen opvallen
Met straatmeubilair kan in de regel meer dan dat er mee wordt gedaan. Gebruikt worden bijvoorbeeld voor informatie en communicatie. Dat vond Irado ook. De Schiedamse containers mochten ook meer opvallen en tezelfdertijd straat en stad opfleuren.

Optimaal benutten van vlakken
Irado verzocht vandeReclame om bestaand campagnemateriaal geschikt te maken voor de signing van ruim 300 containers verspreid over heel Schiedam. We hebben van het al bestaande materiaal (tekeningen, iconen en teksten) een ontwerp gemaakt dat de beschikbare vlakken op de containers optimaal benut.

Wat zet je waar, hoe en waarom?
Zo werken we met regelmaat. Een pakkende, driedimensionale vertaling maken in een nieuw ontwerp. Herkenbaarheid en consequent op elke locatie zorgen voor identieke oplossingen levert een harmonieus geheel op. Op de vraag “wat zet je waar, hoe en waarom?”, weten wij het antwoord. Voor elk driedimensionaal object.